Traume- og Psykoterapi

Ved Henriette Bjørnholt Schou

At kunne have det dårligt på en bedre måde, kan være vejen frem til at få det godt

H. Bjørnholt Schou

Individuel Terapi

Mit udgangspunkt i den individuelle terapi er min viden om tilknytning, relationer og chok/traumer.  Problemer man kan henvende sig med i individuel terapi er fx: angst anfald, søvnproblemer, socialt ubehag, tvangstanker, generel utryghed.

Terapien indeholder altid samtale og ind i mellem berøring og/eller øvelser, når dette vurderes støttende for den terapeutiske proces.

Jeg bruger i stor udstrækning metoden Somatic Experience® (se afsnit om SE metoden), da det er en af de behandlingsmetoder, jeg oplever som både skånsom og effektfuld i forhold til forløsning og bearbejdelse af chok/traumer. Metoden er også meget brugbar til reducering af diverse stresstilstande, udbrændthed og angst, da den hjælper klientens nervesystem til at finde tilbage til balance igen.

Teorien, som jeg primært bruger som fundament for min praksis, er den Neuroaffektive udviklingspsykologi, som den er udviklet af Susan Hart og Marianne Bentzen. Denne teori forbinder tilknytning, sansning, følelser og tænkning og hjælper dermed den professionelle til at se det hele menneske og til at se, hvor klientens nærmeste udviklingszone er.

Misbrugsrådgivning

Jeg tilbyder rådgivning til afhængige og deres pårørende blandt andet med fokus på:

 1. Afklaring af misbrugsproblematikker
 2. Forståelse af afhængigheden og dens symptomer både psykisk, fysisk og socialt.
 3. Dynamikker mellem afhængighed og medafhængighed.

Misbrugsrådgivningen vil normalt strække sig over 2-4 sessioner, eller den kan indgå i et individuelt terapiforløb, som en del af en kommunes, en døgnbehandling, eller en dagbehandlings efterbehandling.

Supervision og kurser

Jeg tilbyder supervision til personalegrupper, enkeltpersoner og træningsgrupper, med afsæt i den Neuroaffektive udviklingspsykologi v/Hart og Bentzen. Opgaven i supervisionen er at finde frem til klientens nærmeste udviklingszone, gennem observation og analyse af terapeutens og klientens udsagn og adfærd.

Formålet er at støtte terapeuten i at arbejde med egne blinde pletter, udfordringer og mønstre i sit professionelle og personlige rum, for derigennem at opnå en styrket behandlingsalliance med klienten.

Jeg har erfaring med at supervisere følgende faggrupper i blandede teams.

 • Psykologer
 • Familieterapeuter
 • Socialrådgivere
 • Fysioterapeuter
 • Misbrugsbehandlere
 • Psykoterapeuter
 • Lærere
 • Pædagoger

Jeg er undervisningskonsulent på Psykoterapeutisk Institut, IPSICC og DAC-uddannelsen. Herudover afholder jeg kursusdage, temadage og foredrag skræddersyet til den enkelte målgruppe og det ønskede emne. I/Du er velkomne til at henvende Jer /dig for en uforpligtende samtale angående kurser, foredrag eller supervision.

Her følger et udsnit af de kurser og foredrag jeg holder

Traumer og afhængighed

Et kursus om traumer ud fra et kropsligt perspektiv (Somatic Experience®), og om misbrugsadfærd/afhængighed som regulator af den traumatiske tilstand.

Neuroaffektiv udviklingspsykologi for begyndere

Kurset indeholder en introduktion til de tre kompasser: Det autonome, det limbiske og det præfrontale. Kompasserne repræsenterer hver især henholdsvis den sansende, den følende og den tænkende hjerne. Målet med kurset er at opnå et overblik over det store vidensfelt indenfor Neuroaffektiv psykoterapi og en forståelse af begreber som synkronisering, afstemning, mentalisering, mødeøjeblikke og nærmeste udviklingszone. Kurset indeholder skiftevis teoretisk undervisning og øvelser.

At tale om seksualitet i terapi

Et kursus for professionelle, der oplever sig akavede og negativt påvirket af blufærdighed i forhold til at kunne italesætte, og holde fokus på seksualitet med klienten i terapien. Kurset fokuserer på egen seksuel historie privat, såvel som familiært og kulturelt, samt seksuelle vaner og adfærd i forhold til seksuelt misbrug og seksuel afhængighed. Formålet med kurset er at hjælpe terapeuten til at udvide sin kapacitet til at rumme og bevare nærvær, når emner vedrørende seksualitet opstår i terapien.

Kroppen i terapi

Kurset giver indblik i, og oplevelse af, kroppens evne til at formidle psykisk og følelsesmæssigt materiale på det sanselige niveau. På kurset øves der i at tale ind til det autonome niveau, for derigennem at opnå en bedre kropsbevidsthed og en øget opmærksomhed på nervesystemet. Herudover formidles der en viden om kroppen i overvældelse ud fra et Somatic Experience® perspektiv (se afsnit om SE metoden link).

Træningsgrupper (for professionelle):

Jeg afholder træningsgrupper på min. 6 og max. 8 personer, for professionelle der ønsker at deltage i et terapeutisk fagligt og personligt udviklingsforløb. Jeg afholder på forespørgsel forløb, hvor øvelser, træningspraksis og supervision indgår. Forløbet aftales individuelt i forhold til tid, sted og pris.

Priser og betingelser
 • Honorar for individuel terapi eller rådgivning er 950 kr.
 • Honorar for studerende er 800 kr.
 • Honorar for individuel terapi, hvor misbrugsrådgivning indgår inkl. statusskrivning og evalueringsmøde er 1200 kr.
  Varighed for en konsultation er normalt 55 minutter.Afbud senest 24 timer før. Ved udeblivelse eller for sent afbud betales fuld pris.

Jeg er som Psykoterapeut MPF underlagt Psykoterapeutforeningens etiske regler om tavshedspligt, og alt hvad vi taler om vil blive behandlet fortroligt.

Henriette Bjørnholdt Schou

Siden 2010 har jeg drevet selvstændig virksomhed, hvor jeg tilbyder terapi, konsulentbistand, supervision og undervisning. Jeg er taknemmelig for, og bliver inspireret af, at have et arbejde, hvor jeg møder mange forskellige mennesker, og hvor jeg kan bidrage med min mangeårige erfaring indenfor socialt og terapeutisk arbejde. Jeg er specialiseret indenfor traumeterapi (SE), Neuroaffektiv psykoterapi (NAP) og misbrugsbehandling.
Drivkraften i mit arbejde kommer fra interessen for sammenhænge og helheder, både i den menneskelige natur og i mig selv. Jeg har ladet mig vejlede af en stærk nysgerrighed på det menneskelige sind og af en søgen efter svar på vores adfærd. Jeg har løbende videreuddannet mig for at opnå en større viden og dybde i mit arbejde, både professionelt og personligt.
Mit faglige netværk er stort i ind- såvel som udland og jeg vægter udvekslingen med kollegaer højt.

Mit CV i korte træk

2018: Senior Assistent i Somatic Experiencing tilladelse givet af EASE (European Association for Somatic Experiencing)

2016: Certificeret i Neuroaffektiv Psykologi (Susan Hart/Marianne Bentzen)

2016: Theraplay – færdiggjort moduler i terapi med børn.

2016: Deltaget i kurset Neuroaffiktiv supervison v/Susan Hart og Marianne Bentzen

2013: Afsluttede den Neuroaffektive Udviklingspsykologiske efteruddannelse.

2010: Startede selvstændig virksomhed, da jeg oplevede en stigende efterspørgsel af individuel terapi, herunder især traumeterapi. Udover den individuelle terapi, har jeg påtaget mig flere opgaver vedrørende undervisning og supervision omkring traumer, tilknytning og afhængighed.

2008: Uddannet SE-traumeterapeut (Somatic Experiencing®). Mit engagement indenfor dette område er vokset i de følgende år. Jeg har siden 2009 arbejdet som assistent på SE-uddannelsen både i DK og i Polen, samt i nogle år deltaget som bestyrelsesmedlem i den danske SE-forening og i den Europæiske SE-forening. Jeg har taget mange ekstra kurser efter SE-uddannelsen på Advanced level, og Diane Poole Hellers uddannelse om traumer og tilknytning,

2004: Begyndte som misbrugsbehandler og psykoterapeut i dagbehandlingstilbuddet CENAPS Danmark. Arbejdet bestod af kognitiv gruppeterapi og individuel terapi til stof- og alkoholafhængige. Her fik jeg erfaring med afhængighedens kompleksitet og den omfattende indsats, der oftest skal til for at bryde de vanemæssige mønstre. I arbejdet med afhængige, opdagede jeg, at mange klienter havde en meget belastet baggrund og var traumatiserede, hvilket stod i vejen for deres bedring.

2002: Afsluttede en Systemisk psykoterapeutisk uddannelse og blev ansat i Rådgivningscenter Amager som rådgiver og visitator for misbrugere. Arbejdet med stofafhængige gav mig indblik i den menneskelige adfærd og dilemmaer i forhold til afhængighed.

1998: Ansættelse i socialpsykiatrien, hvor arbejdet med unge med diagnoser som emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse og skizofreni, åbnede for min forståelse af det menneskelige sind og dets yderpunkter.

1996: Uddannet til Psykomotorisk terapeut (afspændingspædagog). Uddannelsen lægger vægt på sammenhængen mellem krop og sind, samt udviklingen fra spæd til voksen.

“The first truth, Buddha taught his disciples, is that suffering is part of the human condition. If we simply try to avoid confronting painful experiences, there is no way to begin the healing process.
In fact, this denial creates the very conditions that promote and prolong unnecessary suffering.” 

― Peter A. Levine

SE Terapi

Somatic Experiencing® (SE) behandler traumer via fokusering på kropslige fornemmelser – somatisk erfaringsdannelse – hvor man sætter kroppens selvregulerende processer i gang.

Metoden bygger på en fokuseret opmærksomhed på kropsfornemmelser, hvorved kroppens iboende helende ressourcer aktiveres, så der genetableres en balance i nervesystemet og derved opløses stressreaktionerne, som kan være angst, kronisk træthed, migræne, PTSD-symptomer og depression. Det vil sige, at SE-terapeuten gennem samtale guider en sanseproces, som nænsomt støtter nervesystemets naturlige evne til at flytte sig fra stress til balance.

Denne terapiform/metode har især vist sig gavnlig for klienter, der har haft en opvækst, hvor vold, overgreb, misbrug og generel misrøgt har været et gennemgående tema. Dette har ofte forårsaget stor smerte (traume) og tilknytningsskader hos klienten.

Læs mere på www.seforeningen.dk

A Summary of Trauma and Somatic Experiencing by Peter Levine, PhD

}

Tid

Bestil tid til en samtale på tlf. 25387090

t

Har du spørgsmål?

Ring elller mail mig gerne hvis du har spørgsmål!

p

Find information

Du kan finde svar på de fleste ting her på siden, brug søgefeltet

Pris

Du kan få studenterrabat hvis du er studerende

Kontakt information

Du er meget velkommen til at kontakte mig.

Send en mail til hebschou@gmail.com 

Eller ring på 25387090 .
Jeg har ikke fast telefontid, så læg en besked på telefonsvareren, hvis jeg ikke er at træffe, og jeg ringer tilbage hurtigst muligt.

Adresse:

Sankt Kjelds Plads 12, 2sal
2100 København Ø 

(Alfa-Københavns lokaler)

Mulighed for terapi og supervision i Odsherred Ryttervænget 8 4500 Nykøbing Sj.

Telefon: 25387090

Find os

her